بایگانی برچسب : فرهنگ

تلاش جریانی بدعت گذار برای انحراف در مسیر هیئت ها / هیئتی ها مراقب باشند!

1 71950-215267-1397305743

حدودا پس از دوران دفاع مقدس بود که دشمن به خوبی دریافت که نمی تواند ملت ایران را در جنگ سخت و با بهره گیری از توپ و تانک شکست دهد؛ چرا که مردم ایران روحیه شهادت طلبی دارند و حتی تمام توان و قوای دشمن نیز حریف این روحیه نخواهد شد. از همین رو طبیعی بود که دشمن پس ... ادامه مطلب »