بایگانی برچسب : شفاعت

مستند شفاعت یا شکایت، مشاهده و دانلود

111

شفاعت یا شکایت مستندی است که به بررسی آسیب های عزاداری پرداخته است و سعی در تصحیح و رفع انحرافات عزاداری دارد. عنوان دانلود مشاهده مستند شفاعت یا شکایت قسمت اول قسمت اول مستند شفاعت یا شکایت قسمت دوم قسمت دوم ادامه مطلب »